Co se stane, když (protokoly)

< Zpět

 

Jaké protokoly používá internet

Internet je jedno velké mraveniště. Aby mohl fungovat, musejí počítače dodržovat určitá pravidla komunikace. Takovými pravidly jsou protokoly. Nevíš co to je? Nikdy jsi takové slovo neslyšel? Čti dál a dozvíš se to.

Co je to protokol?

Představ si internet jako obrovské město s mnoha různými podniky. Každý z nich představuje počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě internet. Aby si podniky a organizace (tedy počítače a servery) mohly navzájem vyměňovat balíčky s informacemi, potřebují se shodnout na stejném jazyku, kterým budou hovořit a společných pravidlech komunikace. Tento „jazyk“ a „pravidla“ pro výměnu informací na internetu nazýváme internetový protokol.

Trochu to připomíná třeba královskou etiketu. Pokud budeš mít audienci u krále, nejprve tě seznámí s pravidly chování, oslovováním, klanění se, podávání ruky, stolování, zkrátka se vším co budeš potřebovat, abys neudělal před králem ostudu. Dále ti pak řeknou jakými jazyky král mluví a které smíš použít.

Internetový protokol slouží k tomu, aby umožnil různým počítačům a zařízením komunikovat mezi sebou. Bez ohledu na to, jaký mají operační systém nebo jak jsou fyzicky daleko.

Díky protokolům můžeme posílat e-maily, prohlížet webové stránky, stahovat soubory a mnoho dalších věcí.

10 + 5 protokolů na internetu

Na internetu i v jiných sítích se lze setkat s mnoha různými protokoly. Některé jsou známnější a jiné méně. To ale neznamená, že ty méně známé jsou i méně důležité. Mnohdy je to naopak.

Uveďme si seznam 10 nejznámějších protokolů, včetně čísla jejich portu a krátkého popisu:

1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – port 80
– Používá se pro přenos webových stránek na internetu.

2. HTTPS (HTTP Secure) – port 443
– Bezpečná verze HTTP, používá šifrování pro zabezpečení přenášených dat.

3. FTP (File Transfer Protocol) – porty 20 a 21
– Umožňuje přenos souborů mezi počítači na internetu.

4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – port 25
– Používá se pro odesílání e-mailových zpráv.

5. POP3 (Post Office Protocol 3) – port 110
– Slouží k vyjímání e-mailových zpráv ze serveru.

6. IMAP (Internet Message Access Protocol) – port 143
– Umožňuje přístup k e-mailovým zprávám na serveru bez jejich stahování.

7. DNS (Domain Name System) – port 53
– Překládá lidsky čitelné doménové názvy (např. google.com) na IP adresy počítačů.

8. SSH (Secure Shell) – port 22
– Umožňuje bezpečný vzdálený přístup k počítači nebo serveru.

9. Telnet – port 23
– Umožňuje vzdálený přístup k počítačům, ale bez zabezpečení.

10. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – port 67 (server) a 68 (klient)
– Automaticky přiřazuje IP adresy zařízením připojeným k síti.


A teď ty méně známé, ale neméně důležité protokoly:

11. SNMP (Simple Network Management Protocol) – port 161
– Umožňuje správu síťových zařízení jako jsou směrovače, přepínače nebo servery, tím, že shromažďuje a organizuje informace o těchto zařízeních a může upravit jejich nastavení na dálku.

12. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – port 647
– Síťový protokol, který umožňuje serverům automaticky přidělovat IP adresy a další konfigurační informace klientům na počítačové síti.

13. SIP (Session Initiation Protocol) – port 5060
– Používá se pro zahajování, úpravy a ukončování interaktivních uživatelských sezení, která zahrnují videokonference, hlasové hovory přes internet (VoIP) a další multimediální komunikaci.

14. RDP (Remote Desktop Protocol) – port 3389
– Umožňuje vzdálený přístup k ploše počítače, což usnadňuje správu systémů a poskytování podpory na dálku.

15. RTP (Real-time Transport Protocol) – často používá dynamické porty (rozsah různých čísel portů)
– Slouží k doručování audio a video dat v reálném čase, například při internetovém streamování nebo v aplikacích pro videokonference.


Každý z těchto protokolů má svou specifickou úlohu a pomáhá internetu fungovat hladce tím, že definuje, jak se mají data posílat a přijímat.

Co je to port?

Port v kontextu počítačových sítí a internetu je vlastně „číslo dveří uvnitř budovy“ Port identifikuje konkrétní službu nebo aplikaci běžící na počítači (serveru). 
Když počítače komunikují přes internet, používají porty k určení, která aplikace nebo služba má obdržet zasílaná data.
Porty používá také firewall, což je bezpečnostní systém, který monitoruje a řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených pravidel. Porty používá k určení, které datové toky smí procházet nebo musí být zablokovány.

Shrnutí

Internet funguje mimo jiné i díky rozmanité skupině protokolů, které umožňují bezproblémovou výměnu dat mezi různými počítači a zařízeními po celém světě. Zprostředkovávají nám různé činnosti, které na internetu děláme: od základního prohlížení webových stránek, po složité multimediální aplikace. Každý protokol má tzv. port.  
Porty slouží jako specifická „čísla dveří“, umožňující správné doručení dat konkrétním aplikacím nebo službám. Porty také využívají firewally, které pomocí nich mohou povolovat nebo blokovat konkrétní datový provoz.
Pochopení těchto základních principů je nezbytné abys, lépe rozuměl tomu, jak internet funguje a jak jsou tvoje data chráněna a přenášena v celosvětové síti.

Doménová jména jsou jen pro lidi

Pamatuješ si alespoň jedno telefonní číslo na kamarády z paměti? Ne? Ale jejich jména si pamatuješ. Stejně tak si pamatuješ názvy webových stránek, ale jejich číselnou adresu nevíš.

Chi číst dále