Škola v oblacích

Nemáte čas dlouze vysedávat na kurzech? Potřebujete se dozvědět rychle informace, jasně a stručně? Musíte se přizpůsobit novému RVP v informatice?

Můžete se těšit. Máme pro vás novinku v podobě nového videoportálu pro vzdělávání učitelů Škola v oblacích.

Každá škola, každý učitel si bude moci vybrat libovolný kurz, který potřebuje nebo si chce rozšířit své znalosti. V klidu domova si pak v krátkých videolekcích postupně osvojí nové IT dovednosti. Součástí kurzů jsou doprovodné studijní materiály. Přidanou hodnotou je možnost individuálních konzultací s lektorem. Ke kurzům se můžete libovolně vracet. Po dokončení a splnění podmínek zakončení kurzu, každý účastník získává osvědčení.

V roce 2021 získala firma Learniga Pro s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Learniga Pro s.r.o. na projekt Škola v oblacích v Praze za účelem vytvoření a technickou přípravu specializovaného videoportálu pro další vzdělávání pedagogů. Očekávaným výstupem je tvorba uživatelského prostředí (portál), a administrační části portálu, provázaného s potřebnými technologiemi na publikaci a doručování ucelených videokurzů a vzdělávacích materiálů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt Škola v oblacích spolufinancován Evropskou unií a je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR (registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).