Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme
Learniga Pro, s.r.o., adresa: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 07774389, DIČ: CZ07774389. Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, spisová značka C314908. Naše webová adresa je: https://learniga.cz. E-mailová adresa pro komunikaci je: info@learniga.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme
Je to jednoduché. Pro provoz webových stránek potřebujeme různé údaje. například IP adresy, e-maily, na které Vám máme doručovat odpovědi, případně další údaje (jméno, příjmení, adresu, korespondeční adresu, telefonní číslo), které Vás identifikují a vyplňujete je v registračním/objednávkovém formuláři k objednávaným kurzům nebo službám. 
Tyto údaje potřebujeme pro realizaci služby pro vás, tedy abyste se mohli prezenčně nebo online zúčastnit našich vzdělávacích akcí, či si pořídit jiné služby a produkty z naší nabídky.

Kontaktní formuláře
Když vyplníte kontaktní formulář, je to proto, že se s námi chcete spoji a tedy očekáváte, že se Vám ozveme. Ano to také uděláme. A proto si Vaše údaje uložíme. Abychom je příště nemuseli hledat.

Cookies
Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.
Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.
Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje
Vaše kontaktní údaje s nikým nesdílíme. Máme je jen pro sebe. Považujeme takto získané údaje za velice důležité a nemáme potřebu je s nikým sdílet.
Výjimku tvoří údaje, které zkrátka musíme z podstaty věci sdílet. Například e-mailovou adresu. Máme ji my, ale také provozovatel našeho e-mailového serveru.
Pokud si ale u nás něco objednáte, musíme některé údaje o Vás (např. jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu) sdílet s naší paní účetní a ukládáme je do našeho fakturačního systému. S provozavteli těchto systémů máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy a dbáme na to, aby předávání těchto dat probíhalo zabezpečenými kanály a aby i naši dodavatelé dbali na přísná pravidla pro nakládání s Vašimi údaji.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Pokud vás neupozorníme zvláštním ujednáním, všechny údaje si ponecháme po dobu nejméně 5 let. Každý další Váš zájem o naše služby, spolupráce či dotaz na nás posouvá dobu případného výmazu údajů dále do budoucnosti. No, a pak jsou některé údaje, které smazat nemůžeme. Například údaje spojené s fakturací nebo řešením nějakého sporu.

Jaké máte práva?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
Budete-li cokoliv s vašimi údaji, které jste nám poskytli udělat (změnit je, vymazat je nebo jen zjistit, jaké údaje o Vás uchováváme), napište nám na e-mailovou adresu: info@learniga.cz nebo zašlete klasický dopis na naši poštovní adresu.
Máte také právo obrátit se na příslušné úřady, které se problematikou ochrany osobních údají zabývají.

Kam posíláme vaše data?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Dodatečné informace
Jak chráníme vaše osobní údaje
Všechny údaje uchováváme na zabezpečených datových úložištích a přístup k nim mají jen oprávněné osoby. Ale únik nebo ztrátu dat vyloučit zcela nelze. Kdyby k tomu došlo, budeme Vás neprodleně informovat, stejně jako úřady, kterým jsme povinni takový incident hlásit.

Jaké máme postupy při úniku informací
Jak jsme již psali, stát se může ledacos. A kdyby došlo k nějakému závažnému incidentu, který ohrozí Vaše osobní údaje u nás uložené, budeme na to ihned reagovat a učiníme taková opatření, abychom dalšímu úniku stejným či podobným způsobem zamezili. Vše ohlásíme příslušným úřadům i Vám.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?
Od nikoho si žádná data nebereme. Opět je tu ale výjimka. pokud pro přihlášení k našemu webu a při využití našich služeb použijete identitu, kterou máte například na sociální síti, získáme od poskytovatelem takovéto identity údaje z vašeho profil, které jste mu poskytli.

A na závěr
Naší snahou je poskytovat kvalitní vzdělávání všem, kteří se chtějí dále rozvíjet a učit se novým věcem. Všechny údaje, které od Vás požadujeme nám pomáhají naplňovat naše cíle a poslání. Také jsme si vědomi, že s Vámi chceme komunikovat, potkávat se na našich akcích a poskytovat Vám naše služby v maximální kvalitě a tomu podřizujeme všechny kroky, které v naší práci děláme. Věříme, že to oceníte a kdyby snad přeci jen nastal nějaký zádrhel, obraťte se na naši e-mailovou adresu info@learniga.cz.


Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.1.2020.