Co se stane, když (domenova-jmena)

< Zpět

 

Doménová jména jsou jen pro lidi

Pamatuješ si alespoň jedno telefonní číslo na kamarády z paměti? Ne? Ale jejich jména si pamatuješ. Stejně tak si pamatuješ názvy webových stránek, ale jejich číselnou adresu nevíš.

Nevadí o převod z doménových jmen an číselné adresy se starají servery DNS.

Co je to doména

Doména je jako adresa na internetu, která ti pomáhá najít webové stránky. Představ si ji jako adresu domu v reálném světě. Když chceš jít k někomu na návštěvu, musíš vědět, ve kterém stítě, městě a ulici kamarádův dům stojí.

Na internetu, je to podobně. Když chceš navštívit webovou stránku, musíš znát její adresu. A tato adresa se nazývá doména.

Například, když chceš jít na stránku Learniga.cz, napíšeš do prohlížeče „www.learniga.cz“. To je adresa, která tvůj počítač nasměruje na správný server na internetu, který předsstavuje digitální sídlo naší firmy.

Domény se používají k tomu, aby bylo snazší najít a hlavně si zapamatovati, kde se webové stránky nacházejí. Bez domén bys musel používat dlouhá čísla nazývaná IP adresy. A to by bylo opravdu těžké. Upřímně kolik si pamatuješ z hlavy telefonních čísel tvých kamarádů?

Domény tedy dělají používání internetu mnohem jednodušším a přátelštějším pro nás, pro lidi.

Počítače místo domén používají IP adresy

Co vyhovuje lidem, nemusí být praktické pro stroje (počítače). Počítače místo slovního označení vzdáleného místa na internetu, používají IP adresy.

IP adresa je jako telefonní číslo konkrétního počítače a nebo dalších zařízení, připojených k internetu (v síti). Zkratka IP znamená „Internet Protocol“ (soubor pravidel pro posílání dat mezi počítači na internetu). Každé zařízení připojené k internetu má svou jedinečnou IP adresu, která ho umožňuje ostatním zařízením najít a komunikovat s ním.

IP adresa vypadá jako řada čísel rozdělených tečkami (verze IPv4) nebo jako dlouhá série čísel a písmen rozdělená dvojtečkami (verze IPv6).

Tedy IPv4 adresa může vypadat jako 192.168.1.1
a adresa IPv6 jako 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

K čemu slouží IP adresa:

1. Identifikace zařízení: Každé zařízení v síti má unikátní IP adresu, která ho identifikuje.
2. Komunikace: IP adresa umožňuje zařízením posílat a přijímat data mezi sebou, což je základ internetové komunikace.
3. Směrování: IP adresy pomáhají určovat, kam mají data jít, a navigují je přes různé počítače a síťová zařízení k jejich cíli.

Typy IP adres:

1. IPv4 vs. IPv6
IPv4: Starší systém, který používá 32bitové adresy. Kvůli omezenému počtu možných adres (asi 4,3 miliardy) a rostoucímu počtu zařízení na internetu dochází k jejich vyčerpání.
IPv6: Novější systém s 128bitovými adresami, který poskytuje prakticky neomezený počet unikátních adres. To řeší problém s nedostatkem adres v systému IPv4.
2. Veřejné vs. soukromé IP adresy
Veřejné IP adresy: Jsou jedinečné v celém internetu a používají se pro komunikaci mezi různými sítěmi. Když se tvoje zařízení připojuje k internetu, používá veřejnou IP adresu přidělenou tvým poskytovatelem internetových služeb.
Soukromé IP adresy: Jsou používány v rámci lokálních sítí (např. domácí nebo firemní sítě) a nejsou jedinečné v celém internetu. Umožňují více zařízením sdílet jednu veřejnou IP adresu pro přístup k internetu.
3. Statické vs. dynamické IP adresy
Statické IP adresy: nemění a jsou trvale přiřazeny k zařízení nebo síti. Jsou užitečné pro servery a zařízení, která potřebují konstantní adresu pro přístup z internetu. Ale i zařízení v lokální síti mohou mít statickou adresu. Třeba tiskárna nebo firemní datové úložiště či domácí router. To usnadní organizaci provozu v síti a zasílání dat na konkrétní zařízení.  
Dynamické IP adresy: mohou se měnit a jsou přiřazovány zařízením dynamicky a jen dočasně: Obvykle poskytovatelem internetových služeb nebo správcem lokální sítě dle potřeby. Přiřazování dynamických adres zmenšuje reálnou potřebu jedinečných adres a umožňuje správcům řídit přístup k síti. 
IP adresy představují klíčovou součást toho, jak internet funguje. Umožňují nám (vlastně počítačům) spojit se  navzájem a komunikovat mezi sebou.

Kde počítač vezme IP adresu, když já zadávám doménové jméno?

Správnou IP adresu získává počítač v „telefonním“ seznamu. Pardon – získá ji pomocí služby DNS.

DNS, což znamená Domain Name System (systém doménových jmen), funguje jako telefonní seznam ve tvém mobilu. Chceš někomu zavolat? Vyhledáš kontakt v tvém seznamu v mobilu a tukneš na volat. Mobil sám převede jméno kontaktu na správné telefonní číslo, a požádá operátora o spojení. A počítače to dělají obdobně.

Hlavní úlohou DNS je převádět snadno zapamatovatelná doménová jména (například „www.learniga.cz“) na numerické IP adresy, které počítače používají k identifikaci a navázání spojení mezi sebou na internetu (například 81.91.86.14 pro IPv4 nebo 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 pro IPv6).

Pojďme si to vysvětlit na příkladu:

Zadání doménového jména: Když zadáš do prohlížeče doménové jméno, jako je „www.learniga.cz“, tvůj počítač se nejprve zeptá DNS serveru, aby zjistil odpovídající IP adresu.

Dotaz na DNS server: Tvůj počítač pošle dotaz na DNS server, který je obvykle poskytován tvým poskytovatelem internetových služeb. Pokud tento server nezná odpověď, dotazuje se dalších DNS serverů v hierarchii až dojde k serveru, který má potřebné informace.

Nalezení IP adresy: Jakmile je doménové jméno přeloženo na IP adresu, DNS server odpoví tvému počítači s touto adresou.

Navázání spojení: Nyní, když tvůj počítač zná IP adresu webového serveru, může k němu odeslat požadavek a navázat spojení. Webový server poté pošle data zpět tvému počítači, což umožňuje zobrazení webové stránky v tvém prohlížeči.

S tím nahlížením do seznamu DNS je to přeci jen o trochu složitější. Pokud Tě to zajímá, koukni na pokračování Haló, tady DNS.

Shrnutí

DNS je klíčové pro fungování internetu, protože umožňuje lidem používat snadno zapamatovatelná doménová jména místo složitých numerických IP adres. DNS systém je distribuovaný a skládá se z mnoha serverů po celém světě, což zajišťuje jeho vysokou dostupnost a spolehlivost.

Haló, tady DNS

Doménová jména fungují dobře pro lidi, ale počítače potřebují pracovat s IP adresou. Jak se počítač dopátrá správné IP adresy, zjistíš v následujícícm článku

Chi číst dále