Co se stane, když (handshake)

< Zpět

 

I počítače si podávají ruce

Počítače jsou stroje a neznají se. Když ale chceme, aby si vzájemně vyměňovaly informace, musejí nejprve navázat společnou komunikaci. Víš jak to dělají? Podají si ruce.

handshake

Budeme kamarádi?

Představ si, že chceš navázat kamarádství s někým ve třídě. Pošleš tedy dotyčné osobě malý papírek s textem: „Ahoj, budeme spolu kamarádit?“ Příjemce lístečku si jej přečte a pokud nic nebrání tomu, aby jste spolu byli kamarádi, odpoví ti také lístečkem. Na něm bude stát: „Ahoj, jasně budeme kamarádi. Co ty na to?“ Obdržíš tedy potvrzení žádosti o kamarádství. A také ujištění se, že sis to mezitím nerozmyslel. Ty na tento lísteček odpovíš také lístečkem: „Ano, budeme kamarádi.“ A kamarádství je navázáno.

A počítače to dělají vlastně úplně stejně. Říká se tomu třícestné podání ruky (3-way Handshake). Jen si neposílají lístečky, ale datové zprávy s přesně daným obsahem.

Když tedy pomocí DNS zjistí tvůj počítač (internetový prohlížeč) IP adresu serveru, na který se chceš podívat, pošle mu žádost o navázání komunikace. To je velice důležité. To, že známe IP adresu, ještě nic neříká o tom, že server je vůbec aktivní nebo funkční nebo, že s námi bude chtít komunikovat. 

1) Jako první se na IP adresu serveru pošle žádost o zahájení komunikace. Zpráva se označuje jako SYN (synchronize). Tím serveru váš počítač říká: „Chci s tebou komunikovat.“

2) Server odpoví zprávou SYN-ACK (synchronize-acknowledge). To potvrzuje, že chce s vaším počítačem také komunikovat (SYN) a ujišťuje se, že váš zájem stále trvá (ACK).

3) Váš počítač pro dokončení navázání spojení pošle zprávu ACK (acknowledge). Tedy potvrzení, že je obdržel předchozí zprávu a navazuje tedy spojení.

Od této chvíle si mohou takto spojené dva počítače vzájemně posílat zprávy (datové balíčky – pakety).

K čemu je podávání ruky ve světě internetu dobré?

Třícestné podávání ruky mezi počítači plní hned několik funkcí:
Omezení zbytečného provozu na síti (úspora zdrojů) – Ujištěním, že obě strany jsou připraveny a ochotny komunikovat dříve, než začneme posílat větší objemy dat, pomáháme ušetřit zdroje a snižujeme riziko zahlcení sítě.

Prevence vícenásobných spojení – V síťové komunikaci mohou být datové balíčky zpožděny nebo dokonce duplikovány. Třícestné podání ruku pomáhá zajistit, že paket patří do té správné aktivní komunikace a nepochází třeba z předchozího přerušeného pokusu.

Ověření spolehlivosti spojení – tím, že obě strany potvrdí svou ochotu komunikovat se také prověří spolehlivost spojení. To zvyšuje pravděpodobnost doručení datových paketů.

Synchronizace sekvence čísel paketů – data se rozdělují při komunikaci v síti na malé kousky – pakety (datové balíčky). Každý paket má své pořadové číslo a z třícestného podání ruky také identifikátor spojení. To zajistí opětovné složení rozdělené zprávy v cílovém počítači.

Výměna parametrů spojení – při navázání spojení je součástí procesu třícestného podání ruku také výměna parametrů spojení, tedy např. velikost zasílaných datových balíčků (velikost rámu – framu). Dík tomu lze efektivně řídit zasílání dat i v přetížených sítích.

Shrnutí

Počítače si, obdobně jako lidé, před navázáním komunikace „podávají ruce“, a to pomocí třícestného podání ruky. To zahrnuje výměnu kontrolních zpráv mezi klientem a serverem. Tento proces zajišťuje spolehlivé navázání spojení, předejde nedorozuměním způsobeným zpožděnými nebo duplicitními datovými balíčky z minulých pokusů o spojení. Synchronizuje také parametry pro efektivní přenos dat.

Třícestné podání ruky je klíčové pro úsporu zdrojů sítě a zajištění, že data dorazí ve správném pořadí a bez jejich ztráty.

I počítače si podávají ruce

Počítače jsou stroje a neznají se. Když ale chceme, aby si vzájemně vyměňovaly informace, musejí nejprve navázat společnou komunikaci. Víš jak to dělají? Podají si ruce.

Chi číst dále