Jiří Chytil

Jiří je odborný konzultant a lektor ICT. V současnosti působí ve společnosti Soitron, kde se zabývá implementací a školením firemních cloudových informačních systémů Office 365, Dynamics 365 a digitální transformací.

Zároveň působí jako externí lektor pro společnost Learniga Pro s.r.o. je autorem několika učebnic ke kancelářskému balíku Microsoft Office. Je vedoucím a učitelem v programu Microsoft STC (Studentské trenérské centrum – Slovensko), který technicky vzdělává studenty středních škol.

Školí a vzdělává firemní klienty, učitele i studenty. Ve své práci čerpá z více než 20 leté bohaté pedagogické praxe.