Kateřina Kováčová

Káťa pracuje již 16 let ve školství a v současné době je třídní učitelkou prvňáčků. Působila jako asistentka pedagoga pro zrakově postižené žáky, které individuálně vzdělávala, poté vyučovala výchovy napříč 1. i 2. stupněm ZŠ. Vede školní pěvecký sbor.

K matematice profesora Hejného ji přivedlo nadšení její kolegyně – Lenky Koudelové, díky níž absolvovala řadu školení a získané zkušenosti pak mohla uplatnit při výuce dětí 4. a 5. ročníku.

Nejraději tráví čas se svou rodinou, baví ji hra na hudební nástroje, zpěv a poslech hudby.