Lenka Koudelová

Lenka pracuje 26 let ve školství, vyučuje děti od sedmi do třinácti let. Zaměřuje se na výuku přírodovědných předmětů.

Matematiku profesora Hejného aplikuje již osm let. Je přesvědčena, že tato metoda vede děti k otevřenému přístupu k řešení problémů, hledání cest a dobré argumentaci.

Největším koníčkem je jí pobyt v přírodě, zdravý životní styl a čtení historické literatury.