Jak připravit CSV soubor pro hromadný import uživatelů do Microsoft 365

Vytvořit nebo importovat uživatele do prostředí Microsoft 365 lze hned několika způsoby. V admin centru Microsoft 365:– ručně po jednom– hromadně (pomocí připravených vstupních polí v průvodci, pomocí CSV souboru s potřebnými sloupečky) V konzoli Azure Active Directory:– ručně po jednom– hromadně importem CSV souboru Příkazovým řádkem PowerShell:– po jednom– hromadně pomocí importu CSV souboru…
Read more