Nová DVPP školení

Nová DVPP školení

Připravili jsme pro školy a učitele nové semináře, workshopy a školení. Hlavními tématy jsou cloudové technologie, jejich používání a integrace informačních technologií do výuky. Podívejte se co připravujeme.

Život s cloudovými technologiemi

Kurz určený všem učitelů na základních a středních školách, který je připraví na situace, kdy budou ve třídě s žáky požívat různé cloudové služby. Učitelé se na kurzu seznámí s různými službami a scénáři jejich vhodného použití. nejdůležitější je, že si na vlastní kůži vyzkouší ovládat různá zařízení s různými operačními systém, aby uměli pomáhat svým žákům.

Učíme žáky spravovat cloudové technologie

seminářů je určen zejména učitelům informačních technologií, kteří mají ve škole na starosti správu a údržbu cloudových technologií. Naučíme učitele administraci prostředí, správu uživatelských účtů, zabezpečení a monitorování systémů. Dozví se jak tyto dovednosti učit i své žáky.

Teams a OneNote

Aplikace Teams a OneNote přinášejí skutečnou digitální revoluci do třídy. Učitelé se naučí rychle a efektivně komunikovat se žáky, řídit výuku a zadávat jim úkoly. Sdílení poznámek z výuky a příprava pracovních listů bude pro učitele hračka.

Aplikace Office v neinformatických předmětech

Chceme s učiteli sdílet příklady dobré praxe s využívání aplikací pro tvorbu obsahu i mimo výuku informačních technologií. Učitelům ukážeme jak Word, Excel a PowerPoint nejsou jen cílem objektem výuky, ale také prostředkem k dosažení jiných vzdělávacích cílů.

Učíme dokonale prezentovat a vystupovat

Pro učitele je jeho hlas a vystupování výrobním prostředkem. Učíme učitele pracovat s hlasem, správně artikulovat a také dopřát hlasu pauzu. Se dvěma zkušenými herci zabalí informace do poutavých příběhů a získají zkušenosti jak čelit různým neočekávaným situacím pomocí technik improvizace. Učitelé ovládnou i tvorbu dokonalých a zapamatovatelných snímků prezentace.