Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

Plzeňský kraj s dalšími partnery pořádá odbornou konferenci zaměřenou na využívání otevřených dat Plzeňského kraje ve výuce.

8. 11. 2019 – 9. 11. 2019

NA SŠZP KLATOVY

Konferenční část je určena všem pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti a soutěžícím, v rámci které bude řešena problematika odborného vzdělávání s vazbou na aktivity projektu a dále otázka otevřených dat a jejich využití v praxi.
Workshopy a hackathon jsou určeny pro pedagogické pracovníky a soutěžící z řad žáků středních škol Plzeňského kraje

Webové stránky konference
http://hpk.maleskoly.info/