Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

Plzeňský kraj s dalšími partnery pořádá odbornou konferenci zaměřenou na využívání otevřených dat Plzeňského kraje ve výuce. 8. 11. 2019 – 9. 11. 2019 NA SŠZP KLATOVY Konferenční část je určena všem pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti a soutěžícím, v rámci které bude řešena problematika odborného vzdělávání s vazbou na aktivity projektu a dále otázka otevřených…
Read more